Porodiljama i trudnicama ponovo smanjene plate!

Uredba koja ima za cilj ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u velikoj meri će ugroziti egzistenciju trudnica i porodilja, čiji su poslodavci koristili ovu meru države.

Native Ad

Kako bi se ublažile ekonomske posledice vanrednog stanja i korona krize u Srbiji, država je omogućila poslodavcima da odlože plaćanje poreza i doprinosa za svoje zaposlene. Koliko god da je ovakva mera pomogla poslodavcima, nedopustivo je da zbog iste mere ispaštaju zaposleni — u ovom slučaju trudnice i porodilje, kojima se u obračunu naknade zarade neće obračunavati meseci za koje poslodavac nije platio poreze i doprinose. To u praksi znači da će sve porodilje, čiji su poslodavci koristili ovo pravo, biti oštećene i to na sledeći način:

Poslodavci su imali pravo da odlože plaćanje poreza i doprinosa za ukupno četiri meseca: mart, april, maj i avgust, ili april, maj, jun i avgust 2020. godine. Sve trudnice i porodilje kojima ovi meseci ulaze ili će ulaziti u poslednjih 18 meseci od dana otvaranja trudničkog bolovanja, odnosno 18 meseci od otpočinjanja porodiljskog bolovanja (ako nisu koristile trudničko bolovanje), biće u velikoj meri oštećene, jer će im se u obračunu naknade zarade ovi meseci računati sa nula dinara.

Primer:

Žena u januaru 2021. godine otvara trudničko bolovanje, radila je 18 meseci u kontinuitetu i primala je platu u iznosu od 50 000 dinara.

Oglas Oglas Oglas

U obračun naknade zarade ulaze samo oni meseci za koje su plaćeni porezi i doprinosi. Ako je njen poslodavac koristio pravo koje je propisala država, u obračun naknade zarade ulazi ukupno 14 meseci.

14 meseci x 50 000 dinara = 700 000 dinara
*Ovaj iznos deli se sa 18 jer u obračun ulazi poslednjih 18 meseci

Naknada zarade za ženu koja je uredno 18 meseci primala 50 000 dinara, na porodiljskom odsustvu iznosiće 38.889 dinara.

Porodilje će razliku u naknadi zarade moći da dobiju tek 2023. godine

Oglas

Sadržaj se nastavlja nakon oglasa

Svima koji imaju proširene vene čitajte dok ne izbrišu!


Sponsored by logo

Kako su nam u Ministarstvu objasnili, porodilje neće biti oštećene, već će im se ta razlika naknadno uplatiti, ali tek kad poslodavac u reprogramu isplati sve zaostale poreze i doprinose. Kako u reprogramu poslodavci imaju rok da isplate zaostale poreze i doprinose u prvom kvartalu 2023. godine, oštećene mame će tek tada moći da podnesu zahtev za iznos koji im je umanjen, osim u slučaju da poslodavac ranije isplati sve zaostale poreze i doprinose.

Kako i dalje aktuelan, a sporan Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, podrazumeva veoma dug period koji ulazi u obračun naknade zarada, veliki broj trudnica i porodilja biće oštećen uredbom države koja je trebalo da ublaži ekonomske posledice, kako poslodavaca, tako i zaposlenih.

Period obračuna od čak 18 meseci zapravo znači da će svim mamama, koje do kraja 2021. godine budu otvarale trudničko ili porodiljsko bolovanje, biti umanjena naknada zarade na porodiljskom, ukoliko je njihov poslodavac koristio meru odloženog plaćanja poreza i doprinosa.

Izvor: Bebac

Similar Posts