ŽIVI SVETAC: Arhanđel Mihailo silazi među ljude kao putnik ili prosjak

Verovanje kaže da ovaj anđeo nije umro i da dalje po potrebi silazi među ljude, i to kao putnik ili prosjak.